Oikea sisältö. Oikea paikka.

Case: Network-lehti

Konseptoinnilla lisää ryhtiä Network-lehteen

DB Schenkerin asiakaslehti teki ryhtiliikkeen ja uudisti sekä ilmeensä että koko lehtikonseptin yhdessä Editan kanssa.

DB Schenkerin globaali asiakaskunta toivoo viestinnältä syvällistä ja laaja-alaista kuljetus- ja logistiikka-alan tietoa. Suomen DB Schenker vastaa osaltaan odotuksiin Network-lehdellään, jossa se esittelee omia asiakasratkaisujaan ja julkaisee taustoittavaa tietoa alasta ulkopuolisten asiantuntijoiden haastatteluissa. DB Schenkerin viestintäpäällikkö Pasi Ripatti kertoo Network-lehden uudistuksen toteuttamisesta konseptoinnin avulla.

Mitä asioita painotitte konseptoinnissa?

– Olennaista oli määritellä jokaiselle lehden osalle selkeät funktiot. Suunnittelimme sisällön rakenteet siten, että ne palvelevat viestinnällisiä tavoitteitamme. Lisäksi paketoimme erityyppiset jutut melko tiukkaan formaattiin, mikä sujuvoittaa toimitustyötä etenkin suunnitteluvaiheessa. Painotimme myös lehden vaihtelevuutta, jotta saadaan erilaisille lukijoille erilaisia juttuja. Lisäsimme erityisesti lyhyiden ja nopeiden juttujen sekä visuaalisuuden painoarvoa.

Millainen kokemus konseptointiprosessi mielestänne oli?

– Prosessi oli todella helppo, sillä Edita Publishing on tuttu yhteistyökumppani meille jo vuodesta 2009 lähtien. Istuimme iltapäivän ja kävimme läpi lehteä, sen merkitystä ja tavoitteita sekä lukijakuntaa ja sen tarpeita. Mietimme myös printtilehden suhdetta sähköiseen tiedonvälitykseen. Näiden näkemysten pohjalta Editan sisällöntuotannon ja graafisen suunnittelun asiantuntijat valmistelivat ja esittelivät meille konseptin, josta viilattiin uusi lehtemme. Loppujen lopuksi viilauksia tarvittiin hyvin vähän.

Samassa yhteydessä uudistettiin lehden visuaalista ilmettä. Miten tämä työ sujui?

– Erittäin hyvin. Meillä on DB Schenker -konsernissa saksalaisella tarkkuudella tehty graafinen ohjeisto, jonka mukaan lehtiäkin tehdään eri maissa. Käytännössä jokaisen maan lehti on kuitenkin omanlaisensa tulkinta yhteisestä ilmeestä. Visuaalisella puolella me otimme ajatuksia konsernin kansainvälisestä asiakaslehdestä ja toimme sen keveyttä myös Suomeen. Lukijakommentit, joita olemme saaneet uudella konseptilla toteutetusta lehdestä, ovat liittyneet raikastuneeseen ulkoasuun. Olemme perinteisesti tehneet parin vuoden välein lukijatutkimuksen, joka olisi tarkoitus toteuttaa vielä tämän vuoden puolella myös tästä uudistuneesta lehdestä.

Mitä hyötyjä konseptointi on teille tuonut?

– Konseptointi on nopeuttanut ja jämäköittänyt tuotantoprosessia, ja uskon, että sisältöpuolellakin olemme saaneet uutta ryhtiä.