Oikea sisältö. Oikea paikka.

Case: Balanssi-lehti

Balanssi-lehti sai uuden ilmeen

Balanssi-lehden ulkoasu-uudistus toteutettiin yhdessä Editan kanssa. Pitkälle hioutunut yhteistyö varmisti, että visuaalinen uudistus onnistui tiukassa aikataulussa. Balanssi-lehden päätoimittaja Tarja Sviili kertoo, miten lehden uudistusprosessi eteni maaliin.

Miksi Tilintarkastus-lehdestä tuli Balanssi?

– Vanha nimi viesti vain yhdelle ammattiryhmälle tarkoitetusta julkaisusta. Nimi päätettiin muuttaa, sillä todellisuudessa lehti tarjoaa ammatillisesti ajankohtaista tietoa tilintarkastajia ja sisäisiä tarkastajia laajemmalle lukijajoukolle, kuten yritys- ja talousjohdolle, hallitusammattilaisille sekä yhtiöoikeuden ja verotuksen asiantuntijoille.

Millainen rooli Editalla oli lehden ulkoasu-uudistuksessa?

– Edita on luotettava yhteistyökumppani, jonka kanssa selvisi tiukoistakin paikoista. Kokonaisvaltaisen visuaalisen uudistuksen tekeminen vaativassa aikataulussa ei olisi luonnistunut uuden yhteistyökumppanin kanssa. Hyvin hioutunut pitkäaikainen yhteistyö ja taittajan ymmärrys visuaaliselle uudistukselle asetetuista tavoitteista helpottivat prosessin läpiviemistä.

Mitä mieltä olet uudistuksen lopputuloksesta?

– Se vastaa kaikilta osin omia odotuksiani. Lehden logo on moderni, persoonallinen ja erottuva. Typografia ja sitä tukevat muut visuaaliset ratkaisut tekevät lehdestä laadukkaan, kiinnostavan, tuoreen ja tässä ajassa elävän ammatillisen aikakauslehden. Ulkopuolinen palaute on ollut myönteistä: Balanssin ulkoasua on luonnehdittu tyylikkääksi ja onnistuneeksi.

Miten uudistusprosessi eteni käytännössä?

– Balanssi-lehden identiteetti hahmottui useissa tapaamisissa, joissa kävimme taittajan kanssa läpi sisällöllisiä ja visuaalisia uudistustarpeita. Työ alkoi kansilogon työstämisestä. Variaatioita oli useita, mutta silti toimivan ja persoonallisen sekä muista talouslehdistä erottuvan logon valinta kävi odotettua helpommin.

– Uusien palstakokonaisuuksien visuaaliset tunnisteet edellyttivät paljon keskusteluja ja suunnittelutyötä. Kun olin saanut ensimmäisen typografisen luonnoksen, pyysin myös ulkopuolisia kommentteja ja arvioita typografian ja muiden taitollisten ratkaisujen toimivuudesta. Ulkopuolisilta saamani kommentit tukivat ja täydensivät omia havaintojani.