Oikea sisältö. Oikea paikka.

Tilauskirjat

Kustannamme kirjoja tai muita julkaisuja, joiden painos tilataan kokonaan tai suurimmalta osalta kustantajalta etukäteen. Tuotamme teokset mittatilaustyönä asiakkaan toiveitten mukaisesti. Tuote voi olla esimerkiksi historiateos, juhlakirja, lahjakirja, opaskirja, käyttökirja, PR-kirja, kuvateos, luettelo tai sähköinen julkaisu (ks. Edita Cloud book).

Myymme kaikkia kustantamisen prosesseihin liittyviä palveluita. Liikkeelle lähdetään aina hankkeen toteuttamissuunnitelmasta ja kustannusarviosta. Työnjako, taloudelliset vastuut ja tuloutukset sovitaan tarkasti. Käytössä on useita yhteistyömalleja sekä julkaisusarjojen että yksittäisten julkaisujen tuottamiseksi, myymiseksi ja markkinoimiseksi. Hankkeiden kustannukset katetaan yleisellä myynnillä, julkaisijan rahoituksella tai useimmiten näiden yhdistelmällä. Kertaluonteisten hankkeiden lisäksi voidaan solmia pitkäaikaisia sopimuksia.

Kustantamisen prosessiin liittyvät palvelut ovat:

- Julkaisutarpeen kartoitus, ideointi, ehdotus ja tarjous

- Käsikirjoituksen teko

- Kuvitus

- Toimitustyö

- Graafinen suunnittelu

- Painaminen tai tuotteen muu valmistaminen

- Jakelu ja varastointi

- Tiedottaminen ja markkinointi

- Myynti

 

Ota yhteyttä:

Raimo Savolainen
Asiakasjohtaja
Puh. 040 860 2867
etunimi.sukunimi@edita.fi