Oikea sisältö. Oikea paikka.

Päivi Helander

Tuottaja, FM

"Kirjoitan ja koordinoin artikkeleita sidosryhmäjulkaisuihin, tarvittaessa myös englanniksi.Vaativiinkin sisältöihin löydän oikeat taustatiedot, sillä aiemmassa elämässäni olin päätoiminen tietoasiantuntija. Tietojen haun ja organisoinnin ohella olen hoitanut toimitussihteerin ja verkkotoimittajan tehtäviä, eikä markkinointitekstienkään laatiminen ole jäänyt vieraaksi."